Elektrodoboj: Planirani zastoji u isporuci el. energije

Zbog planiranih radova “Elektroprenosa BiH” na reviziji polja i ispitivanju zaštite u TS 110/35/10 kV “Derventa” bez napajanja električnom energijom ostaju potrošači koji se napajaju sa sljedećih DV 10 kV:
Dana 11.03.2015. godine
– DV 10 kV “Derventa – Ukrina” u periodu od 09:00 do 11:30 h,
– DV 10 kV “Derventa – Sajmište 1” u periodu od 11:30 do 14:00 h.
Dana 12.03.2015. godine
– DV 10 kV “Derventa – Modran” u periodu od 09:00 do 11:30 h,
– DV 10 kV “Derventa – Brod” u periodu od 11:30 do 15:00 h.
Dana 13.03.2015. godine
– DV 10 kV “Derventa – Kulina” u periodu od 09:00 do 11:30 h,
– DV 10 kV “Derventa – Brod” u periodu od 11:30 do 14:00 h.

Zbog planiranih radova na rekonstrukciji niskonaponske elektrodistributivne mreže u periodu od 09. 03. do 13. 03. 2015. godine i vremenskom periodu od 08:00 do 15:00 časova, bez napajanja električnom energijom ostaju potrošači koji se napajaju sa sledećih TS 10/0,4 kV:

– „G. Detlak” – Bjeloševići,
– „Osinjski klenovac“,
– „Crnča“ – Babići.
– „Obdanište“.

Elektrodoboj