Home GRADOVIDerventa Elektro Doboj: U Derventi i okolini višednevni prekidi

Elektro Doboj: U Derventi i okolini višednevni prekidi

by admin

Preduzeće „Elektro Doboj RJ Derventa“ obavještava svoje kupce o prekidima u isporuci el. energije radnim danima za određena naselja :

od 24.04. do 26.04.2018 g
od 08:30 do 14:00 časova
Naselje Žirovina i Polje – dio kupaca iz pomenutih naselja sa lijeve strane magistralnog puta Derventa-Brod koji se napajaju sa trafo stanice Polje benzinska pumpa. U naznačenom vremenskonm periodu doći će do kraćih prekida u napajanju el. energijom jer se radi o pojedinačnim isključenjima kupaca prilikom sanacije priključka.

od 23.04. do 27.04. 2018 g
od 09:00 do 14:00 časova
Naselje Gornja Lupljanica (Malica 3) – nastavak radova na rekonstrukciji niskonaponske mreže i priključaka. Selektivana isključena manjeg broja kupaca u okviru navedenog vremena.

26.04. 2018 g
od 9:00 do 15:00 časova
Naselja: Gornji Detlak i Drijen ( TS Bijelići, TS Railići, TS Drijen 1, 2,3 i TS Drijen vodovod).Zamjena stubova i sječa drveća duž trase dalekovoda.

23. i 27.04.2018
od 08:00 do 16:00 časova
Naselja koja se napajaju sa reona Modran: Velika i Mala Sočanica , Gorlja i Donja Lupljanica, Gornji i Donji Cerani, Osinja,Pojezna, Crnča,Mišinci, Dažnica, Vrhovi ,Bunar i Velika. Radovi na sanaciji elektroenergetskog objekta ČTS Modran.

Obavještavamo kupce da je u toku ugradnja stubova radi rekonstrukcije niskonaponske mreže na terenu naselja: Bišnja i Osojci (kod manastira). Za ove radove nisu planirana isključenja.

Elektro Doboj

Preporučujemo