Elektro Doboj: Prekidi u napajanju zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova izgradnje i redovnog održavanja opreme na ts Mala Sočanica Čelar, dana 11.04.2019.god. doći će do prekida u snabdjevanju el. energijom naselja koje snabdijeva dalekovod Dv 10 Kv Mišinci u vremenu od 10:00 do 14:30 časova:Mala Sočanica,Mišinci i Veliki Prnjavor.

Dana 11.04.2019 god. u vremenu od 10:00 do 14:30 časova bit će isključene Ts: Čelar,Nujići,Šimići,Čičci i Veliki Prnjavor.

Dana 11.04.2019 god. u vremenu od 10:00 do 10:15 i 14:30 do 14:45 časova bit će isključen reklozer u Mišincima radi izbacivanja linijskog rastavljača na Čelaru pa će bez napajanja kratkotrajno ostati potrošači na području Velike Sočanice,dijela Male Sočanice i Mišinaca.Zaselak Čorići Erići,Topalovići,Radanovići,Brdo Savića i Kuzmančani.