Elektro Doboj: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova na zamijeni dotrajalih stubova na odcjepnom dalekovodu za Donju Osinju dana 25.05.2020. godine (Ponedeljak) bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa tog dalekovoda u vremenu od 08:15 h do 14:15 h.Zastoj o isporuci električne energije od 08:15 h do 14:15 h. se odnosi na potrošače u naselju: Dijela Osinje, Donje Osinje i Crnče, zaselak Perići.Takođe obavještavamo potrošače na području Osinje, Pojezine, D.Cerana, G.Cerana i Velike Sočanice da će dana 25.05.2020. godine (Ponedeljak) bez napajanja električnom energijom ostati u vremenu od pet minuta, od 08:10 h – 08:15 h i 14:10 h do 14:15 h radi izbacivanja i ubacivanja linijskog rastavljača za Donju Osinju.

Zbog planiranih radova na ugradnji betonskih stubova na dalekovodu Crnča, dana 26.05.2020.g.(Utorak) u vremenu od 08:15 h do 14:15 h, bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa DV 10 kV Modran – Crnča. Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju: Dijela Crnče, dijela Male Sočanice i Velikog Prnjavora. Takođe obavještavamo potrošače na području G. Cerana, G.Lupljanice, D.Lupljanice, Osinjski Klenovac, dijela Crnče i Velike Sočanice da će dana 26.05.2020. godine (Utorak) bez napajanja električnom energijom ostati u vremenu od pet minuta, od 08:10 do 08:15 i 14:10 do 14:15 radi izbacivanja i ubacivanja linijskog rastavljača za Crnču i Torine.