Elektro Doboj: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

Radi planiranih radova u ČTS Derventa od strane Elektroprenosa BiH, dana 05.11.2019. godine (Utorak) i dana 06.11.2019. godine (Srijeda) doći će do prekida u isporuci električne energije svim kupacima na području opštine Derventa od 06:00 do 06:05 časova.(pet minuta).