Elektro Doboj: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova revizije TS u preduzeću Geokop na DV 10 kV Dažnica,
dana 12.07.2019 god.(Petak) u vremenu od 13:50 do 14:00 časova bit će isključen Dv 10 kV Dažnica,i u vremenu od 19:50 do 20:00 časova,a naselja koja ostaju bez napajanja su:Dažnica,Modran,Gradina i Velika .Bez napajanja dana 12.07.2019 god.(Petak) od 14:00 do 20:00 časova bit će TS Modran Tomljanovići,Asvaltna baza i Gradina.

Zbog planiranih radova na zamijeni transformatora na STS Svilengrad na Derventskom lugu, dana 12.07.2019 god. (Petak) u vremenu od 12:00 do 13:00 časova ostaće bez napajanja potrošači koji se snadbijevaju sa te trafostanice.
Dana 12.07.2019 god.(Petak) u vremenu od 13:00 do 15:00 časova bit će isključena STS 16 Krajiške na Derventskom lugu radi zamijene transformatora i glavne sklopke.Potrošači koji se snadbijevaju sa STS 16 Krajiške ostaju bez napajanja 2 sata.Ukoliko radovi budu završeni prije bit će uspostavlljeno normalno uklopno stanje.