Elektro Doboj: Prekid u napajanju zbog planiranih radova

Zbog planiranih radova na zamijeni VN i NN opreme u KBTS 10/0,4 kV „Čardak 2“, dana 15.03.2019. godine (Petak) doći će do prekida u isporuci električne energije kupacima na području dijela naselja Čardak i Jasikovače (ulice: Kosovskih junaka, Gavrila Principa, Jasikovača, Vukovarska, Petra Mećave) te naselje Kostur od 08:00 do 16:00 časova.

Zbog manipulativnih radnji na dalekovodu Derventa 1, kratkotrajno, u periodima od 08:00 do 08:20 časova te od 16:00 do 16:20 časova, bez napajanja električnom energijom će biti i kupci električne energije na području Jasikovače, Rabića i ulica Stevana Nemanje.Takođe zbog kratkotrajnog isključenje Dervente 2 u periodu od 08:20 do 08:30 te od 16:20 do 16:30 časova, radi uključenja-isključenja linijskog rastavljača u ulici Stevana Nemanje doći će do kratkotrajnog prekida u isporuci električne energije kupcima na području Novog Naselja, Potočana, Osojaca, Bišnje, D. Kukavica, G.Kukavica, DŽelinjaka i Begovače.

Ukoliko radovi budu završeni prije predviđenog roka, ponovno uspostavljanje snabdjevanja električnom energijom izvršiće se odmah po završetku radova.