Elektro Doboj: Planirani prekidi u isporuci električne energije

Foto: Radio Derventa

Zbog planiranih radova na ugradnji betonskih stubova na dalekovodu Kalenderovci odcjep Miškovci, dana 29.07.2020.g.(Sreda), u vremenu od 08:30 h do 08:40 h i od 14:00 h do 14:10 h, bez napajanja električnom energijom će ostati svi potrošači koji se napajaju sa DV 10 Kv Derventa – Kalenderovci. Potrošači na DV 10 Kv odcjepu za Miškovce bez napajanja ostaju u vremenskom periodu od 08:30 h do 14:10 h. dana 29.07.2020.g.(Sreda).

Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače u naselju: dijela D.Luga, Agića i Miškovaca.