Elektro Doboj: Planirani prekidi u isporuci električne energije

Foto: Radio Derventa

Zbog planiranih radova na dalekovodu Industrija 3,dana 14.09.2020.g.(Ponedeljak) u vremenu od 12:00 h do 15:00 h bez napajanja električnom energijom će ostati potrošači koji se napajaju sa DV 10 Kv Derventa – Industrija 3.Zastoj o isporuci električne energije se odnosi na potrošače koji se napajaju sa Ts: Ehta R u Željezničkoj,Simprom,Elektron i Strelište.