Home GRADOVIDerventa Dostupna pomoć za nabavku plastenika

Dostupna pomoć za nabavku plastenika

by Dejan B.

U saradnji sa ZZ “Agroposavina farm“ sa p.o. Derventa
i Opštinom Derventa
izdaje

O B A V J E Š T E NJ E

Podrška proizvođačima povrća u realizaciji IFAD projekta:
– Nabavka plastenika sa montažom i sistemom za navodnjavanje od 100, 150 i 200 m² površine
– Korisnicima projekta omogućena je i stručno-savjetodavna usluga u proizvodnji

Projekat se sufinansira na sljedeći način:
– 40 % vrijednosti paketa IFAD
– 10 % dodatnih ako je nosioc proizvodnje žena
– učešće lokalne zajednice se naknadno saopštava
– preostali iznos paketa je obaveza proizvođača

Svi zainteresovani treba da se prijave do 10.04.2020.godine u Odjeljenje za poljoprivredu opštine Derventa (telefon: 053 315 170) ili predstavnicima ZZ “Agroposavina farm“ sa p.o. Derventa (telefon: 053 312 091).

Preporučujemo