Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. iz Slavonskog Broda traži više iskusnih električara

Đuro Đaković Elektromontaža d.o.o. iz Slavonskog Broda traži više iskusnih električara za rad u Hrvatskoj i Europskoj uniji.

Prijave na tel. 00 385 35 446 089 ili pismeno na email info@dd-elektromont.com

Radio Derventa