Home GRADOVIDerventa Derventa: Oštetio budžet i vanbudžetske fondove Republike Srpske za 6.065.872,76 KM

Derventa: Oštetio budžet i vanbudžetske fondove Republike Srpske za 6.065.872,76 KM

by Dejan B.

Policijska uprava Doboj, 29.09.2020. godine, Okružnom javnom tužilaštvu Doboj podnijela je Izvještaj o izvršenom krivičnom djelu protiv pravnog lica iz Dervente, zbog osnova sumnje da je izvršilo dva krivična djela „Nepravilno izdvajanje sredstava pravnih lica“ i tri krivična djela „Zloupotreba ovlašćenja u privredi“.​

Za navedeno pravno lice postoji osnov sumnje da je u namjeri da istom pribavi protivpravnu imovinsku korist, u periodu od početka 2014. godine do kraja mjeseca septembra 2016. godine izbjeglo poslovanje preko blokiranih žiro-računa po rješenjima poreske uprave o prinudnoj naplati izvršenjem na novčana sredstva za poreske obaveze, a potom usmjeravalo uplate gotovog novca na blagajnu, te od tih sredstava odobrilo korišćenje istih u druge svrhe a ne za plaćanje poreskih obaveza.

Navedeno pravno lice je određena plaćanja vršilo putem ugovora o asignaciji, ugovora o cesiji i kompenazacijama sa drugim privrednim društvima, čime je prouzrokovalo nesposobnost istog da plaća poreske obaveze i na taj način je uskratilo sredstva koja predstavljaju javni prihod.

Na navedeni način je za budžet Republike Srpske i vanbudžetske fondove Republike Srpske nastupila materijalna šteta u ukupnom iznosu od 6.065.872, 76 KM, a za isti iznos je navedeno privredno društvo iz Dervente ostvarilo pritivpravnu imovinsku korist.

 

 

 

PU Doboj

Preporučujemo