CJB Doboj apeluje na vlasnike oružja da izvrše zamjenu oružnih listova čiji je rok važenja istekao

Foto ilustracija

Centar javne bezbjednosti Doboj apeluje na građane koji posjeduju oružje za ličnu bezbjednost (pištolji i revolveri) da blagovremeno izvrše zamjenu oružnih listova kojim je istekao rok važenja.

Na osnovu Zakona o oružju i municiji Republike Srpske koji je stupio na snagu 12. aprila 2016. godine propisano je da su vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona drže oružje na osnovu oružnog lista kojem je istekao rok važenja, obavezni do 31. decembra 2016. godine podnijeti zahtjev za izdavanje oružnog lista uz ispunjavanje opštih i posebnih uslova iz ovog Zakona.

Oružni list za oružje za ličnu bezbednost izdaje se sa rokom važenja od deset godina, izuzev za lica starija od 65 godina života kojima se oružni list izdaje sa trajnim važenjem.

Vlasniku oružja za ličnu bezbjednost koji do 31.decembra 2016. godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, izriče se novčana kazna u iznosu  od 1.200 do 1.500 KM i zaštitna mjera oduzimanja oružja.

CJB Doboj