Čitava Derventa sutra i u subotu bez električne energije

Zbog neodložnih radova od strane „Elektroprenos BiH“ , koji će se obaviti dana 12.04.2019.god. doći će do kratkotrajnih prekida u snabdijevanju električnom energijom kupaca na kompletnom području opštine Derventa u sljedećim vremenskim periodima:

dana 12.04.2019. godine u vremenu od 05:50 do 06:00 časova,
dana 13.04.2019. godine u vremenu od 05:50 do 06:00 časova.

Elektro Doboj